Tư vấn chiếu sáng

 • Độ chói

  Độ chói

  Gạch bê tông cốt liệu (gạch block không nung) được sản xuất từ xi măng, cát và chất độn như sỏi, đá dăm, v.v…

 • Cường độ sáng là gì?

  Cường độ sáng là gì?

  "Quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng" - Ban hành ngày 28/11/20112

 • Quyết định 567/QĐ-TTg

  Quyết định 567/QĐ-TTg

  "Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020" - Ban hành ngày 28/04/2010