Máng đèn Batten LED Tube

  • Model: EMDK-120

    Giá: 56,000 đ

     

  • Model: EMDK-220

    Giá: 66,000 đ