Phích cắm loại di động có kẹp giữ dây

 • Model: MPN-013

  Giá: 66,000 đ

   

 • Model: MPN-023

  Giá: 109,000 đ

   

 • Model: MPW-014

  Giá: 84,000 đ

   

 • Model: MPN-024

  Giá: 119,000 đ

   

 • Model: MPN-015

  Giá: 96,000 đ

   

 • Model: MPN-025

  Giá: 140,000 đ

   

 • Model: MPN-0252

  Giá: 290,000 đ

   

 • Model: MPN-0342

  Giá: 479,000 đ

   

 • Model: MPN-044K

  Giá: 1,425,000 đ

   

 • Model: MPN-0352

  Giá: 499,000 đ

   

 • Model: MPN-045K

  Giá: 1,600,000 đ