LED nhà xưởng

 • Model: HBS-60T

  Giá: 857,000 đ

   

 • Model: HBS-80T

  Giá: 938,000 đ

   

 • Model: HBL-100T

  Giá: 4,300,000 đ

   

 • Model: HBL-150T

  Giá: 6,376,000 đ

   

 • Model: HBL-200T

  Giá: 8,839,000 đ

   

 • Model: HBL-240T

  Giá: 10,255,000 đ