SFL-SMD

Danh mục: LED Bulb

Tên sản phẩm: SFL-SMD

Giá: 139,000 đ

  • Ưu điểm
  • Thông số kỹ thuật

Sản phẩm khác