Chiếu sáng nhà thi đấu Đà Nẵng tỉnh Bình Định

- Tiết kiệm trên 50% điện năng
- Độ rọi tăng hơn 2 lần
- Các chỉ tiêu chiếu sáng đạt chuẩn TCVN 7114:2008, QCVN 09:2013/BXD
- Đảm bảo điều kiện chiếu sáng tiện nghi: không có hiện tượng nhấp nháy, không gây chói lóa, không bị sấp bóng