Đèn Ion âm trần

 • Model: DL-3.5

  Giá: 60,000 đ

   

 • Model: DL-3

  Giá: 55,000 đ

   

 • Model: DL-4

  Giá: 85,000 đ