Đèn Ion âm trần

  • Model: DL-3.5

    Giá: 60,000 vnđ

  • Model: DL-3

    Giá: 55,000 vnđ

  • Model: DL-4

    Giá: 85,000 vnđ