Băng Keo Điện

  • Model: BKD-20

    Giá: 4,900 đ

     

  • Model: BKD-10

    Giá: 4,800 đ