Quạt hút âm trần, âm tường

 • Model: AFC-130

  Giá: 425,000 đ

   

 • Model: AFC-200

  Giá: 365,000 đ

   

 • Model: AFC-250

  Giá: 415,000 đ

   

 • Model: AFC-150

  Giá: 320,000 đ